เว็บบาคาร่าอันดับ1,แบล็คแจ็คคาสิโน

อบรมหลักสูตร Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ) วันที่ 7 - 8 กันยายน 2565 เวลา 9:00-16:00 น.

ข่าวทั่วไป Friday July 22, 2022 14:09 —ThaiPR.net

อบรมหลักสูตร Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ) วันที่ 7 - 8 กันยายน 2565 เวลา 9:00-16:00 น.

การปฏิบัติงานย่อมต้องเผชิญกับปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ ที่ต้องได้รับการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงและดำเนินการแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำเดิมอีก ประกอบกับระยะเวลาที่จำกัดในการวางแผนจัดการ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาต้องมีขั้นตอนที่เป็นระบบอย่างชัดเจน ละเอียด และรวดเร็วในการปฏิบัติ โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การระบุปัญหา การเก็บรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิผล จนถึงการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง สำหรับเทคนิคการตัดสินใจเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งในการพิจารณาทางเลือกที่ให้ประโยชน์สูงสุดและส่งผลกระทบน้อยที่สุด โดยเฉพาะการตัดสินใจในภาวะฉุกเฉิน หรือเร่งด่วน ที่ถูกจำกัดด้วยกรอบของเวลา ซี่งท่านจะได้เรียนรู้กระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นขั้นตอน และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 • เรียนรู้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และพื้นฐานการคิดเชิงวิเคราะห์
 • เรียนรู้การพิจารณาผลกระทบของปัญหาในภาพกว้าง
 • เรียนรู้ความหมายและกระบวนการของการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
 • สามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และตัดสินใจไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
 • เรียนรู้การแก้ปัญหาร่วมกันด้วยการฝึกปฏิบัติ

วิทยากร : คุณชาญชัย พรศิริรุ่ง

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารผลิต TQM TPM OEE การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ การจัดสรรผลที่ได้จากการเพิ่มผลผลิต ทั้งด้านคุณภาพ ต้นทุน และเทคนิคปฏิบัติที่ได้ผลจริง

เหมาะสำหรับ

 • Officer
 • Supervisor
 • Manager

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%) 6,900 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%) 7,383 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 3 วันที่ 7-8 กันยายน 2565

หัวข้อ

Day 1

 • กระบวนการประเมินสถานการณ์ (Situational Appraisal)
 • แนวคิดที่จำเป็นในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ (Concept for Problem Solving and Decision Making)
 • กระบวนการแก้ไขปัญหา ( Problem Solving Process )
  • การกำหนดขอบเขตของปัญหา
  • การเก็บรวบรวมข้อมูล
  • การระบุสาเหตุของปัญหา
  • การยืนยันสาเหตุของปัญหา
 • เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา ( Tool for Problem Solving Process)
 • Workshop " Problem Solving "

Day 2

 • กระบวนการตัดสินใจ( Decision Making Process)
  • การกำหนดผลลัพธ์ และวัตถุประสงค์
  • การกำหนดทางเลือก
  • การพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุด
  • การประเมินความเสี่ยง
 • เครื่องมือที่ใช้ในการตัดสินใจ ( Tool for Decision Making Process)
 • Workshop " Decision Making "
 • สรุปและคำถาม

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ftpi.or.th/event/75804

แผนกบริการฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โทร. 02-619-5500 ต่อ 451-456

อีเมล์ : training@ftpi.or.th

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ